تصفیه آب

تصفیه آب

منابع تامین آب برای ما از جمله: رود ها و رودخانه ها و دریاچه ها هستند.همانطور که می دانید در عصر حاضر منابع آبی ما حاوی آلاینده های زیادی همچون زباله ها ، گل و لای ، شن و ماسه ، میکروارگانیزمهای بیماری زا و فاضلاب های صنعتی و خانگی هستند.این آلاینده ها در جریان تصفیه آب شهری تا حدودی از بین رفته و کمرنگ می شوند اما ، نیاز به مراحل مختلف برای تصفیه آب می باشد.با پیشرفت تکنولوژی ، روش های مختلفی برای از بین بردن و یا کاهش آلاینده هایی مثل نیترات ها ، آفت کش ها ، فلزات سنگین ، مواد آلی و … حذف طعم و بوی نامطبوع آب طراحی شده است .تصفیه آب امروزه بعنوان یک ضرورت در زندگی انسان مطرح شده است.
در همین راستا شرکت دیزل ساز بعنوان یکی از عمده ترین توزیع کنندگان دستگاه و قطعات تصفیه آب در ابعاد خانگی، نمیمه صنعتی و صنعتی تلاش کرده سهمی در پیشگیری از شیوع بیماریهای و آلاینده های زیست محیطی داشته باشد.