پنتاکس ULTRA A

حداکثر آبدهی: m³/h 25.2
حداکثر فشار: m 87.2
حداکثر توان: kW 2.57
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه استنلس استیل: AISI304
جنس واسطه : آلومینیوم
جنس پروانه: نوریل
جنس شفت استنلس استیل AISI303
حداکثر دمای 35 تا 5- درجه سانتیگراد
کاربرد: ابیاری ، آبشرب ، دستگاههای تصفیه آب ، سیستم های سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو.

پنتاکس ULTRA LG الکتروپمپ طبقاتی استنلس استیل عمودی سری

حداکثر آبدهی 24 m³/h
حداکثر فشار m 134.3
حداکثر توان 7.5 kW
کلاس عایق بندی F
درجه حفاظت IP44
جنس بدنه چدن ریخته گری
جنس واسطه چدن ریخته گری
جنس پروانه نوریل
حداکثر دمای سیال 35 تا 5 درجه سانتیگراد
کاربرد آ بیاری ، آبشرب دستگاههای تصفیه آب سیستمهای سرمایش و گرمایش ،
سیستمهای شستشو در کارخانجات و تهیه مواد غذایی


جنس بدنه : چدن ریخته گری
جنس واسطه : چدن ریخته گری
جنس پروانه : نوریل
حداکثر دمای سیال : 35 تا 5 درجه سانتیگراد
کاربرد: آ بیاری ، آبشرب دستگاههای تصفیه آب سیستمهای سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو در کارخانجات و تهیه مواد غذایی

پنتاکس ULTRA S الکتروپمپهای طبقاتی استنلس افقی سری

حداکثر آبدهی: m³/h 25.2
حداکثر فشار: m 83.5
حداکثر توان: kW 3
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه :استنلس استیل AISI304
جنس واسطه: آ لومینیوم
جنس پروانه :استنلس استیل AISI304
جنس شفت: استنلس استیل AISI304
حداکثر دمای سیال: 110 تا 15-
کاربرد: ابیاری ، آبشرب ، دستگاههای تصفیه آب ، سیستم های سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو.

پنتاکس ULTRA VL الکتروپمپهای طبقاتی استنلس استیل عمودی سری

حداکثر آبدهی 24: m³/h
حداکثر فشار 13.8 m
حداکثر توان 6.6: kW
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه: چدن ریخته گری
جنس واسطه: چدن ریخته گری
جنس پروانه :نوریل
حداکثر دمای سیال: 35 تا 5 درجه سانتیگراد
کاربرد: آ بیاری ، آبشرب دستگاههای تصفیه آب سیستمهای سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو در کارخانجات و تهیه مواد غذایی

پنتاکس ULTRA SV/SL/SLX الکتروپمپهای طبقاتی استنلس استیل عمودی سری

حداکثر آبدهی: m³/h 24
حداکثر فشار :m 138.1
حداکثر توان: kW 6.6
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه :چدن ریخته گری (SL/SV) استنلس استیل ( SLX )
جنس واسطه: چدن ریخته گری
جنس شفت :استنلس استیل AISI 304
(حداکثر دمای سیال: ( 5 تا 90 درجه SV ( 110 تا -15) SL/SLX
کاربرد آ بیاری ، آبشرب دستگاههای تصفیه آب سیستمهای سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو در کارخانجات و تهیه مواد غذایی

پنتاکس ULTRA SLG/SLXG الکتروپمپ طبقاتی استنلس استیل عمودی سری

حداکثر آبدهی 24 m³/h
حداکثر فشار m 245
حداکثر توان 7.5 kW
کلاس عایق بندی F
درجه حفاظت IP44
جنس بدنه AISI304 ( SLXG ) استنلس استیل ( SLG ) چدن ریخته گری
جنس واسطه چدن ریخته گری
جنس شفت استنلس استیل AISI304
حداکثر دمای سیال 110 تا 15- درجه سانتیگراد
کاربرد آ بیاری ، آبشرب دستگاههای تصفیه آب سیستمهای سرمایش و گرمایش ،
سیستمهای شستشو در کارخانجات و تهیه مواد غذایی