Italtecnica

Italtecnica

شرکت ایتال تکنیکا (Italtecnica) ایتالیا، تولید کننده انواع کلیدهای اتوماتیک تحت فشار و ابزار کنترل سیستم های پمپ، کمپرسور و انتقال سیال می باشد.