الکتروپمپ کف کش،لجن کش، شناور

کفکش ارتفاع بالا

الکتروپمپهای کفکش ارتفاع بالا سری ( SPS ) ( SPA ) ( SVS ) استریم 
دامنه توان hp0.5 تا 3
دامنه ارتفاع m8 تا 90
دامنه ابدهی m ᶾ/h3 تا 42
جنس بدنه چدن - استیل - پلاستیک
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه چدن – برنج – استیل - پلاستیک
کاربردانتقال آب از چاله ها و حفرها آبیاری مزارع و باغها سیستمهای ابرسانی

پمپ کف کش سانتریفیوژQDX

الکتروپمپهای سانتریفیوز کفکش سری QDX استریم 
دامنه توان hp0.37 تا 7.5
دامنه ارتفاع m12 تا 82
دامنه ابدهی m ᶾ/h4 تا 52
جنس بدنه الومینیوم و چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه آلومینیوم - نوریل - چدن
کاربردآبرسانی تحت فشار - آبیاری مزارع و باغها و مصارف صنعتی تخلیه ابهای پس ماند درحفره ها و کودالها

کف کش فواره Q,HYP

الکتروپمپهای کفکش فواره ای استنلس استیل و پلاستیکی تکفاز سری Q ) ، (HY ) استریم 
دامنه توان w28 تا 1100
دامنه ارتفاع m2.3 تا 11
دامنه ابدهی l/min20 تا 253
جنس بدنه استیل – پلاستیک
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه استیل – پلاستیک
کاربرداتنقال اب ، آب نما ، فواره ها

الکترو پمپ کف کش شناور ارتفاع بالا QX,QXN

الکتروپمپهای کف کش شناور ارتفاع بالا سری ( QX )( QXN ) استریم 
دامنه توان hp5 تا 34
دامنه ارتفاع m60 تا 150
دامنه ابدهی m ᶾ/h10 تا 60
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه چدن – نوریل
کاربردابرسانی از چاه ها برای مزارع و باغها انتقال اب در سیستم های ابرسانی شهری

الکترو پمپ مستغرق لجن کش WQ

الکتروپمپهای لجنکش سری WQ استریم 
دامنه توان hp0.75 تا 25
دامنه ارتفاع m10 تا 42
دامنه ابدهی m ᶾ/h10 تا 430
جنس بدنه چدن – استیل
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه استیل - چدن
کاربردانتقال آب های گل آلود و فاضلابها، تخلیه اب از حفرها و چاله ها ابیاری با اب دهی بالا

الکترو پمپ مستغرق لجن کش SWSD

الکتروپمپهای لجنکش استیل سری (SWSD, SWVSD) استریم 
دامنه توان hp0.75 تا 1.5
دامنه ارتفاع m8 تا 13
دامنه ابدهی m ³/h18 تا 27
جنس بدنه استیل
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه استیل
کاربردتخلیه آبهای گل الود و فاضلابها انتقال اب و غیره
توضیحاتدر مدل SWVSD بدنه پمپ چدنی است

الکتروپمپ شناور6SR

الکتروپمپهای شناور 6 اینچ سری 6SR استریم 
دامنه توان hp4 تا 40
دامنه ارتفاع m60 تا 330
دامنه ابدهی m ᶾ/h27 تا 72
جنس بدنه استیل و چدن
جنس شفتاستنلس استیل
کاربردابرسانی مزارع و شهری از چاه های عمیق سیستم های تحت فشار

الکتروپمپ شناور QJD

الکتروپمپ شناور سانتریفیوژ سری QJD – QDG استریم 
دامنه توان hp0.75 تا 3
دامنه ارتفاع m45 تا 145
دامنه ابدهی m ³h1.8 تا 6.6
جنس بدنه چدن
جنس شفتاستنلس استیل
جنس پروانه استیل - نوریل
کاربردآبیاری مزرعه و باغها، آبرسانی تحت فشار

DC کفکش BL

الکترو پمپهای کفکش کوچک سری BL (برق DC) استریم 
دامنه توان ( وات )12 و 24
دامنه ارتفاع m5
دامنه ابدهی l/min70
جنس بدنه پلاستیک
جنس شفتاستیل
جنس پروانه یلاستیک
کاربردتخیله حفرها، تخیله سیال از تانکرها، آبنما ...