Annovi Reverberi Agriculture

شرکت Annovi Reverberi کشور ایتالیا، تولید کننده رنج وسیعی از پمپ های دیافراگمی جهت سمپاشی با طیف گسترده از نظر فشار خروجی است که مناسب جهت گلخانه ها، باغ ها و مزارع هستند. اینگونه پمپها قابلیت کوپله شدن به انواع موتورهای بنزینی، نفت و بنزین و دیزل همچنین الکتروموتورها ، تیلر و تراکتورها را دارا می باشند.

Annovi Reverberi Agriculture